jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat

Dit is een belangrijk onderdeel in ons jeugdwerk. Ons streven is om tweejaarlijks een diaconale reis te organiseren om iets te betekenen voor mensen in de knel. Jeugddiaconaat heeft als doel jongeren te laten ontdekken hoe je leven meer betekenis krijgt door inzet voor anderen. Daarnaast richt het zich op diaconale zorg voor jongeren met problemen. Kortom: diaconaat door en voor jongeren.                                                                                               

Contactpersoon: Harry Langenburg                                                                                                                 jeugddiaken@kruiskerk-arnhem.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem