jongerenpastoraat

Jongerenpastoraat

Naast het zondagse gemeenteleven worden er ook diverse jeugdactiviteiten georganiseerd. Net als bij het kringenwerk zijn deze jeugdactiviteiten een plek om te bouwen aan onderlinge relaties. Plekken om samen te zoeken naar wie God voor ons wil zijn, vragen te stellen, te twijfelen en te geloven.

Maar soms zijn er situaties waarin het goed is om 1-op-1 met iemand te praten om zo moeite en zorgen te delen. Het Jongerenteam wil er voor jongeren zijn die eens met iemand willen praten! Een luisterend oor voor een jongere zijn.

Het is goed om je leven met elkaar te delen en kwetsbaar te zijn. Zoek ons dus op als je eens (gezellig) wilt kletsen of over iets dieper wilt doorpraten!

Het Jongerenteam is samengesteld uit de volgende mensen:

Pauline Brouwer (jeugdouderling)

Wouter Vink (jeugdouderling)

Harry Langenburg (jeugddiaken)

* jongerenteam@kruiskerk-arnhem.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem