verteldienst

Kinderverteldienst

Voor de kinderen in de peuter- en basisschoolleeftijd
Tijdens de ochtenddiensten is er verteldienst voor de peuters en alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij aanvang van de dienst kunnen de kinderen gewoon bij hun ouders in de kerkzaal gaan zitten. Vrij vroeg in de dienst wordt het kinderlied gezongen. Daarna mogen alle kinderen naar hun vertelgroep gaan.

Verschillende groepen

  • Peuterverteldienst (wanneer een kind hier aan toe is, meestal rond 3 jaar), in de huiskamer van het kerkhuis, iedere week.
  • Groep A1 (basisschool groep 1, iedere week.
  • Groep A2 (basisschool groep 2), iedere week.
  • Groep B (basisschool groep 3 en 4), iedere week.
  • Groep C (basisschool groep 5 en 6), eens per twee weken.
  • Groep D (basisschool groep 7 en 8), eens per twee weken.

Leiding
Doorgaans zijn van elke groep tussen de 10 en 25 kinderen aanwezig. Onder leiding van een volwassene die belijdenis heeft gedaan, geholpen door een assistent, gaan ze in hun eigen groep aan de slag. Aan het eind van de dienst, tijdens de collecte, komen de kinderen terug naar de kerkzaal.

Doel
Het doel van de verteldiensten is tweeledig. We willen de kinderen op hun eigen niveau kennis laten maken met de Bijbel. En we willen stimuleren dat de kinderen een relatie met elkaar opbouwen: zien en gezien worden.

 

Methode
Bij de verteldiensten gebruiken we de methode Bijbel Basics. Op het niveau van de kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld en een verwerking erbij gedaan. In de verwerking van de verhalen worden de kinderen aangemoedigd om vragen te stellen, dingen te herhalen of uit te leggen. Ook zingen en bidden we samen.
De oudste kinderen van groep D hebben een eigen methode waarmee ze alle Bijbelboeken doornemen; met hen gaan we ook Bijbelkennis oefenen en ze uitdagen in hun leergierigheid.

 

Contact
Voor vragen over de verteldiensten kun je terecht bij de stuurgroep verteldiensten: kvd@kruiskerk-arnhem.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem