lectores

Behorend tot

  • Cluster Eredienst
  • Liturgie en Eredienst

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

De lectores zijn verantwoordelijk voor de schriftlezingen bij de erediensten. De gemeente leest Gods Woord en wil daaraan dienstbaar zijn. Dit wordt door de lectores zichtbaar gemaakt in de erediensten. Degenen die lezen komen uit de gemeente naar voren om het Woord te lezen en treden daarna terug in de gemeente om zich het Woord te laten uitleggen door de voorganger.

Vergaderfrequentie en -locatie
De lectores vergaderen ten hoogste eenmaal per jaar, om eventuele deskundigheidsbevordering te ontvangen en knelpunten, vragen en ‘successen’ te delen.

Commissievoorzitter
Hermeline van de Beek

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem