visie

Een gemeente van Jezus Christus
Kruiskerk Arnhem is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Arnhem. Een gemeente van Jezus Christus – zoals er over Hem in de bijbel gesproken wordt, als Messias van Israël en als redder van de wereld. Een gemeente voor mensen van nu, met vragen van deze tijd. Als kerkgemeenschap voortgekomen uit de gereformeerde traditie, zoekend naar samenwerking met andere kerken waar dat mogelijk is.

De kern
De kern van waaruit we leven bevat drie richtingen: omgang met God, gemeenschap met elkaar, dienst aan de wereld. Om daaraan gestalte te geven, willen we bezig zijn met vieren, leren, dienen en getuigen. In onze zondagse samenkomsten (’s morgens om 9.30 uur, waarin de meeste gemeenteleden komen, juist ook met hun kinderen; ’s middags een tweede dienst om 16.30 uur) staat het eren van God centraal. Vrijwel altijd zijn er ook gasten in de kerk; we vinden het belangrijk dat zij zich bij ons welkom weten. Naast de samenkomsten worden in de gemeente en daarbuiten veel activiteiten op touw gezet, ten behoeve van de eigen gemeenteleden maar ook met oog voor anderen. Ons kerkgebouw staat in Malburgen, een wijk met relatief veel allochtone Nederlanders. Wij zijn actief in de buurt en houden open huis. De gemeente kent een open structuur en bestaat uit mensen uit vele lagen van de bevolking. Onze missie is om aan velen in Arnhem en omgeving de bevrijdende boodschap van Jezus bekend te maken, in woord en daad. Daartoe zijn we ook actief betrokken bij Alpha-cursussen.

Een organisatie op maat
De grootte van onze kerkgemeenschap (zo’n 850 leden, waarvan een derde jongeren) vraagt om een passende organisatie. Er is veel aandacht voor jongeren, o.a. in de vorm van kinderoppas, verteldienst, catechese, clubs en jongerenpastoraat. Daarnaast is de gemeente ingericht als een gemeente van kringen. Kringen zijn groepen van circa15 mensen die met elkaar meeleven en elkaar geestelijk opbouwen (er zijn zowel geografische kringen als kringen die thematisch van opzet zijn). De leiding van de kerk is in handen van de kerkraad, maar ondersteund door teams en commissies op allerlei gebied.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem