muziek advies commissie

Belangrijkste verantwoordelijkheden

  • voorwaardenscheppend voor begeleiding gemeentezang
  • verbeteren van de kwaliteit van de gemeentezang inhoudelijk en muzikaal
  • denktank op het gebied van muziek en gemeentezang
  • zoekt naar nieuwe liederen
  • adviseert de predikanten
  • zoekt naar/staat open voor nieuw muzikaal talent binnen de gemeente t.b.v. de   begeleiding van de gemeentezang

MAC

Om aan het werk van de Muziek Advies Commissie richting te geven is het belangrijk dat zij werkt vanuit duidelijke uitgangspunten die door de kerkenraad en de gemeente worden gedragen. De visie op muziek is een afgeleide van de visie op gemeente-zijn, zoals dat verwoord is in Raderwerk (2009):

“Als gemeente van Jezus Christus willen wij gestalte geven aan de omgang met God, de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de wereld, via de weg van vieren, leren, dienen en getuigen. In de gemeente, verbeeld als lichaam van Christus, hebben alle leden een zelfstandige plek. Ieder heeft een gave en op grond van die gave een taak binnen de gemeente.”

  • Wij willen als samenwerkingsgemeente door middel van muziek en zang Gods naam groot maken.
  • Een gezongen lofprijzing, gebed of overdenking bindt samen.
  • Met psalmen, gezangen en liederen geven we uiting aan gevoelens die bijvoorbeeld door bijbellezing of preek worden opgewekt. Woord, muziek, beeld en handeling versterken elkaar. Het zijn elementen die vormgeven aan geloof.

Muziek in onze samenkomsten is tegelijk muziek van de gemeente:

* Het is daarom belangrijk aan te sluiten bij de muzikale belevingswereld van de gemeenteleden, zowel in de liederen als ook in de begeleiding.

* De zang en muziek moet, ook in de vorm van solozang of instrumentaal intermezzo, dienstbaar en ondersteunend zijn aan het centrale doel van de samenkomst.

* De selectie en inzet van zangers en muzikanten wordt niet alleen door kwaliteitsprincipes bepaald, maar ook door het verlangen een zo groot mogelijk deel van de gemeente bij de samenkomst te betrekkend.

* Het is met het oog daarop belangrijk ook kinderen en jongeren taken te geven en hun talent te stimuleren.

Vergaderfrequentie- en locatie
Zeven keer per jaar, in het Kerkhuis

Commissievoorzitter
Rita Nieuwenweg

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem