organisatiestructuur

Een groeiende gemeente
Onze kerkgemeente is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De gaven van gemeenteleden werden niet altijd optimaal benut en de werkdruk van de ambtsdragers nam steeds toe. Een nieuwe structuur was nodig om goed met deze ontwikkelingen om te gaan.

Aanpassing van organisatiestructuur
De belangrijkste wijziging is dat de gemeente van geografische wijken is overgegaan naar het werken in kringen.

Er is in de nieuwe organisatiestructuur een raad die verantwoordelijk is voor de geestelijke leiding van de gemeente, de dienst aan de Heer, de opbouw van het geloof en het getuigen daarvan. Dit is de Kerkraad. Daaronder komt een raad die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, het aansturen en coördineren van o.a. de 40 commissies. Dit is de Coördinatieraad. Onder deze bestuurlijke leiding komen de verschillende eenheden, die we clusters noemen. Daarin bundelen we per cluster de (bestuurlijke) commissies en kringen die bij elkaar passen. De Pastorale Raad en Diaconale raad zijn verantwoordelijk voor de aansturing van al het pastorale en diaconale werk in de pastorale/diaconale clusters en daarmee in de hele gemeente.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem