organisten

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

  • Verantwoordelijkheden opgesteld in de Regeling voor de functie van organist van de Chr. Gereformeerde/Ned. Gereformeerde Kerk te Arnhem;
  • In een lange muzikale en rijke traditie van Gods kerk door de eeuwen heen, het zingen van psalmen en gezangen onder begeleiding van het kerkorgel in de zondagsdiensten;
  • Participeert met afvaardiging van twee organisten in de Muziek Advies Commissie;
  • Participeert in Cluster Eredienst.

Vergaderfrequentie en -locatie
Twee maal per jaar

Commissievoorzitter
Jaap Klompstra

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem