predikanten

Ds. Taco Postuma

Als relatief jonge dominee heb je vaak heel wat uit te leggen als je vertelt wat voor werk je doet. Ik snap dat wel een beetje. Zelf heb ik ook lang gedacht dat ik heel iets anders zou gaan doen.

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren gemeentepredikant, sinds 2017 in Arnhem. Ik ben er dankbaar voor. Want het is prachtig om je door God geroepen te weten tot dit werk.
En daar gaat dan natuurlijk nog dit aan vooraf: het is geweldig in Jezus te mogen geloven en je geliefd te weten door God, en dan mee te maken dat je ingeschakeld wordt voor werk in zijn gemeente.

In het predikantswerk is het vooral de combinatie van bezinning en actie die me aantrekt. Ik vind het heerlijk om in de bijbel te studeren. Dat zul je merken in mijn preken, tijdens de catechisatie en op leerhuisavonden. Ook geniet ik er in toenemende mate van om me te bezinnen op de vragen van deze tijd. En dan is het voor mij ook gewoon fijn om daarmee wat te doen:  op bezoek gaan, lessen geven, boeiende discussies voeren, bijdragen aan bezinning tijdens de vergaderingen om maar eens wat te noemen. Ik voel me bevoorrecht van dit soort dingen werk te mogen maken. Het is nog spannender, uitdagender en prikkelender dan ik van te voren had ingeschat.

Ik heb het talent om van veel dingen te kunnen genieten. Vroeger heb ik veel tijd kunnen besteden aan reizen, sporten (tennis en voetbal), zingen (klassiek) en vriendschappen. Tegenwoordig geniet ik naast mijn werk vooral van de mooie herinneringen die ik samen met mijn vrouw Marieke probeer te creëren in ons gezin. Met onze drie jongen kinderen gaan we graag naar het bos, gaan we met plezier naar de dierentuin, steken we geregeld de bbq aan, lezen we de mooiste kinderboeken en gaan we graag op vakantie. Gelukkig kom ik ook nog wel aan toe om zo nu en dan zelf een boek te lezen, de sportschool te bezoeken en te genieten van ontmoetingen met hechte vrienden.

Wat de meesten niet weten is dat ik tijdens mijn studie theologie in Apeldoorn een uitstapje heb gemaakt naar de verzekeringswereld. In een ‘uit de hand gelopen bijbaan’ bij een grote verzekeraar heb ik met veel plezier kunnen leren hoe het er in het gewone leven aan toe kan gaan. Ik maak nog vaak dankbaar gebruik van de ervaringen die ik toen heb opgedaan.

Als iemand die met overtuiging geworteld is in de gereformeerde traditie, en die tegelijkertijd ook nieuwsgierig openstaat voor dat wat er vanuit andere tradities tot ons komt, behoort voor mij het voorbereiden van en voorgaan in de kerkdiensten tot de grootste parels van het predikantswerk. De kerkdienst is een belangrijke de plek waar we God kunnen ontmoeten en eren. En vanuit de ontmoeting met God ontvangen we weer inspiratie om om te zien naar elkaar en naar anderen. Van deze beiden dingen word ik heel enthousiast. Sterker: daar doe ik het voor!

Ik ben bereikbaar via het emailadres: postuma@kruiskerk-arnhem.nl
Telefoon: 026-8401581

Ds. Marco de Best

Sinds 14 maart 2021 mag ik verbonden zijn aan de CGK/NGK Arnhem als een van de predikanten van de gemeente. Na te zijn opgegroeid in de Zaanstreek mocht ik in Jeruzalem Loes leren kennen. Inmiddels mogen we 25 jaar samen door het leven gaan en is het de bedoeling dat wij vanaf juni 2021 ons definitief vestigen aan de Dotterlaan  in Arnhem. Dichtbij en in de wijk waar de kerk staat. Een voordeel omdat ik ook een deel van de mij gegeven tijd missionair bezig mag zijn vanuit de gemeente.

Dat is tenslotte ook de grote opdracht die de Here  Jezus ons heeft gegeven toen hij naar zijn en onze Vader ging: “Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen.”  Wij hebben zó goed nieuws voor deze wereld die hongert naar liefde en gerechtigheid en het leven!  Het Koninkrijk is gekomen, het komt nu en het zal komen: Jezus is Heer!

Over Hem te mogen vertellen en van Hem te mogen getuigen, dat is mijn roeping, verlangen en opdracht. Wat een voorrecht om, zoals het vroeger werd gezegd, “vrijgesteld van andere werkzaamheden” je tijd en leven aan deze taak te mogen wijden.

Mocht je rondsnuffelen op deze site, dit stukje lezen en dus nieuwsgierig zijn en denken: “Nou, vertel mij dan maar eens wat meer,” dan is dit misschien het moment. Neem alle vrijmoedigheid om het onderstaande nummer te bellen, te mailen, of met een van de anderen op deze site contact te zoeken en eens kennis te maken. Naast het dienen van mijn Heer zijn er veel mooie dingen in het leven.

Na te hebben gewoond in Kampen, Lelystad, Zalk en Zwolle, komen we nu in een groene omgeving. (Hoewel de Rijn een constante blijft in ons leven.) Wandelen in de fantastische omgeving en een goed boek word ik blij van. Een bezoekje aan de kinderen (zoon in Rotterdam, dochter in Utrecht) en nog een dochter thuis, brengen de nodige gezelligheid met zich mee.

Telefonisch ben ik te bereiken op nummer 06 51 89 66 25.  Mijn  emailadres: debest@kruiskerk-arnhem.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem