predikanten

Ds. Taco Postuma

Als relatief jonge dominee heb je vaak heel wat uit te leggen als je vertelt wat voor werk je doet. Ik snap dat wel een beetje. Zelf heb ik ook lang gedacht dat ik heel iets anders zou gaan doen.

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren gemeentepredikant, sinds 2017 in Arnhem. Ik ben er dankbaar voor. Want het is prachtig om je door God geroepen te weten tot dit werk.
En daar gaat dan natuurlijk nog dit aan vooraf: het is geweldig in Jezus te mogen geloven en je geliefd te weten door God, en dan mee te maken dat je ingeschakeld wordt voor werk in zijn gemeente.

In het predikantswerk is het vooral de combinatie van bezinning en actie die me aantrekt. Ik vind het heerlijk om in de bijbel te studeren. Dat zul je merken in mijn preken, tijdens de catechisatie en op leerhuisavonden. Ook geniet ik er in toenemende mate van om me te bezinnen op de vragen van deze tijd. En dan is het voor mij ook gewoon fijn om daarmee wat te doen:  op bezoek gaan, lessen geven, boeiende discussies voeren, bijdragen aan bezinning tijdens de vergaderingen om maar eens wat te noemen. Ik voel me bevoorrecht van dit soort dingen werk te mogen maken. Het is nog spannender, uitdagender en prikkelender dan ik van te voren had ingeschat.

Ik heb het talent om van veel dingen te kunnen genieten. Vroeger heb ik veel tijd kunnen besteden aan reizen, sporten (tennis en voetbal), zingen (klassiek) en vriendschappen. Tegenwoordig geniet ik naast mijn werk vooral van de mooie herinneringen die ik samen met mijn vrouw Marieke probeer te creëren in ons gezin. Met onze drie jongen kinderen gaan we graag naar het bos, gaan we met plezier naar de dierentuin, steken we geregeld de bbq aan, lezen we de mooiste kinderboeken en gaan we graag op vakantie. Gelukkig kom ik ook nog wel aan toe om zo nu en dan zelf een boek te lezen, de sportschool te bezoeken en te genieten van ontmoetingen met hechte vrienden.

Wat de meesten niet weten is dat ik tijdens mijn studie theologie in Apeldoorn een uitstapje heb gemaakt naar de verzekeringswereld. In een ‘uit de hand gelopen bijbaan’ bij een grote verzekeraar heb ik met veel plezier kunnen leren hoe het er in het gewone leven aan toe kan gaan. Ik maak nog vaak dankbaar gebruik van de ervaringen die ik toen heb opgedaan.

Als iemand die met overtuiging geworteld is in de gereformeerde traditie, en die tegelijkertijd ook nieuwsgierig openstaat voor dat wat er vanuit andere tradities tot ons komt, behoort voor mij het voorbereiden van en voorgaan in de kerkdiensten tot de grootste parels van het predikantswerk. De kerkdienst is een belangrijke de plek waar we God kunnen ontmoeten en eren. En vanuit de ontmoeting met God ontvangen we weer inspiratie om om te zien naar elkaar en naar anderen. Van deze beiden dingen word ik heel enthousiast. Sterker: daar doe ik het voor!

Ik ben bereikbaar via het emailadres: postuma@kruiskerk-arnhem.nl
Telefoon: 026-8401581


Ds. Wim Louwerse

In afwachting van een tweede te beroepen predikant, zal ds. Wim Louwerse uit Apeldoorn ons twee dagen per week komen versterken. Daarnaast zal hij een aantal zondagse preekbeurten invullen.

Ds. Wim Louwerse is aan het begin van zijn loopbaan bij meerdere gemeenten predikant geweest, waarna hij jaren als legerpredikant bij de luchtmacht heeft gediend. Na zijn pensionering bij de luchtmacht heeft hij enkele interim-predikant posities bekleed, o.a. bij de NGK te Wezep.

Werkdagen: dinsdag en woensdag
Email: w.louwerse4@gmail.com
Telefoon: 055-3557312

 

Jongeren- en gezinswerker Anita Abbring

Sinds mei 2018 mag ik werken in de Kruiskerk als jongeren- en gezinswerker. Mijn werkzaamheden liggen bij de ondersteuning van de gemeente (bijv. ondersteuning van (jonge) ouders in de (geloofs-)opvoeding en degenen die als vrijwilliger werkzaam zijn in het jeugdwerk), maar ook het vertegenwoordigen van de stem van de jeugd/het jeugdwerk in overlegvormen), jeugdpastoraat en jeugddiakonaat, catechisatie en de plaats van kinderen en jongeren in de kerkdienst.

De Kruiskerk heeft mij een positie gegeven in het voorgangers team en dat betekent dat ik nauw mag samenwerken met de predikant(en). Dit ervaar ik als een bijzonder voorrecht omdat we elkaar mogen aanvullen en uitdagen. Ik hoop dat ik de Kruiskerk kan dienen met de kennis en ervaring die ik opgedaan heb in mijn studie(s) en diverse werkzaamheden, maar ook door de eigenschappen die ik van God gekregen heb. Ik kan mensen enthousiast maken en goed organiseren, maar ben ook een verbinder en pionier. Boven alles wil ik graag een gehoorzame volgeling van Jezus zijn en doen wat Hij me te doen geeft…

Naast mijn werkzaamheden voor de Kruiskerk heb ik nog mijn handen vol aan het afstuderen aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, waar ik sinds 2012 theologie studeer. Ik hoop na mijn studie gemeentepredikant in de NGK te worden en ervaar mijn werk in de Kruiskerk als een mooie voorbereiding daarop. In het kader van mijn opleiding tot predikant heb ik het studieprogramma van de NGP doorlopen en sinds mei 2018 ook preekbevoegdheid gekregen. Daardoor zal ik de komende tijd ook regelmatig in de NGK door het hele land voorgaan.

Mijn tijd moet ik dus verdelen over werken, studeren en preken; een combinatie van activiteiten waar ik heel gelukkig van wordt. In mijn (weinige) vrije tijd mag ik graag boeken lezen, een film of serie kijken en gezellige dingen doen met mijn dochter, familie of  vriendinnen. Ook probeer ik regelmatig te sporten om in een goede conditie te blijven.

Tenslotte hoop ik dat ik voor de kinderen, jongeren en ouders van de Kruiskerk snel een vertrouwd gezicht zal worden en bekend zal zijn als iemand die makkelijk benaderbaar is. Mijn werkdagen zijn in principe op dinsdag, woensdag en donderdag, maar dat is flexibel en via telefoon of whatsapp ben ik ook op andere momenten bereikbaar. Verder ben ik te bereiken via het mailadres: jeugdwerker@kruiskerk-arnhem.nl.

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem