werkgroep bibliotheek

De werkgroep Bibliotheek behoort tot het Cluster Gemeenteopbouw en  is verantwoordelijk voor de bibliotheek in het Kerkhuis.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • beheer bibliotheek en boeken inventariseren
  • Lees ervaringen uitwisselingen / stimuleren
  • Boekennieuws op de kruiskerk-site zetten
  • Diverse categorieën aanbieden en uitbreiden en het overzicht bewaren
  • Boeken innemen, uitzoeken, stickeren, registreren en het uitleenbestand bijhouden
  • Boekenpastoraat aanbieden (rouw, rouwverwerking, ouder worden, relatieproblemen, opvoeding, eenzaamheid)
  • Toerusting en toepassen van een christelijke levenswandel
  • Kringen thema’s/onderwerpen aanbieden
  • Bijbelstudiekennis uitbreiden
  • Huidige boekenbestand (ca.300) zo goedkoop mogelijk uitbreiden

Vergaderfrequentie en -locatie
ongeveer 2 keer per jaar bij een werkgroeplid thuis

Commissievoorzitter
Gerda den Dolder en Greet Warmels

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem