cluster kringen

Het Cluster Kringen is verantwoordelijk voor het organiseren van het kringenwerk en het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de wijkkringen en de interessekringen binnen de gemeente.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

  • Promoten van het kringenwerk;
  • Zorgen voor randvoorwaarden om de kringen goed te laten functioneren;
  • Zorgen voor goede doorstroming jeugd naar de kringen
  • Aanspreekbaar zijn in geval van vragen en problemen met, rond en in kringen;
  • Signaleren van knelpunten m.b.t. het functioneren van kringen;
  • Toerusting en begeleiding/coaching van kringleiders (KL’s) en assistent-kringleiders (aKL’s);
  • Administratie van de deelname aan de interessekringen
  • Organiseren promotieweek.

Vergaderfrequentie en -locatie
3 tot 4 maal per jaar bij een werkgroeplid thuis of in het Kruispunt

Clustervoorzitter
Jan Willem Overwater

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem