zendingscommissie

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

  • De betrokkenheid van de gemeenteleden met het zendingswerk levend houden en stimuleren
  • Contact met overkoepelende organen (NGK Kampen en Zendingsbureau CGK Veenendaal)
  • Zorg dragen voor de financiele opvolging van de benodigde middelen van bovenstaande activiteiten
  • Vergroten zendingsbewustzijn
  • Actieve participatie van de hele gemeente (zenden of gezonden worden!)

Vergaderfrequentie- en locatie
Commissie vergaderingen 6 keer per jaar bij commissieleden thuis. Daarnaast zijn er gemiddeld 3 vergaderingen voor het werk van de NGK en 1 van de CGK.

Commissievoorzitter
Marjanne den Braber

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem