Overleg Kerken en Overheid Arnhem

De Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen willen hulp en versterking bieden aan de kwetsbare mensen in de samenleving. Met dit doel hebben we ons verenigd in het OKO: Overleg Kerken en Overheid. De nieuwe website van OKO is vanaf 21 september 2018 online: www.okoarnhem.nl

De kerken en diaconale instellingen willen er zijn voor de Arnhemse inwoners. Veel mensen hebben hulp nodig; niet alleen financieel en materieel maar juist in de sfeer van aandacht, zorg, praktische hulp en zingeving.

Samenwerking met de gemeente
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, werken we samen met de gemeente Arnhem en de wijkteams. Op de website van OKO staat een overzicht van activiteiten en voorzieningen die vanuit de kerken worden aangeboden aan Arnhemse inwoners. Dit is onderverdeeld in de categorieën ontmoeting, bezoekwerk, hulpverlening en zingeving.

Voor alle Arnhemse inwoners
OKO brengt alle informatie samen voor Arnhemse inwoners die behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning. Zo wijzen wij de weg naar extra zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Voor meer informatie over OKO kunt u terecht bij Kees van Esch; telefoonnummer 026- 3232778, mailadres: cevanesch@gmail.com

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem