Startzondag 12 september – update

 

Reserveer in je agenda!

Startzondag 12 september

Ontmoeting – koffie – lunch

Na weer een bijzonder jaar hopen we dit nieuwe kerkelijke seizoen toch weer te starten met een startzondag. 

Deze dag is een dag van ontmoeting en gezelligheid. Dit jaar georganiseerd in uw/jouw eigen (kerkelijke) wijk.  Met koffiedrinken na de dienst en daarna een lunch. 

De wijkkringen zijn (o.a. door Corona) niet overal goed van de grond gekomen. Dat willen we door de startzondag op deze manier te organiseren weer nieuw leven inblazen. 

Geef u uiterlijk 3 september op als gastadres (hoeveel personen kunt u ontvangen?) of als bezoeker (met hoeveel personen komt u?)  Via koffiedrinken@kruiskerk-arnhem.nl.  Ook voor vragen kunt u terecht op dit e-mailadres. Vermeldt daarbij graag de wijkkring waar u toe behoort en het zou fijn zijn als u uw kringleider meeneemt in een cc. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te mailen dan kunt u ook onderstaande personen telefonisch bereiken. Mocht u graag willen komen, maar beschikt u niet over vervoer, dan hoeft dat niet de bottleneck te zijn!! Daar passen we een mouw aan.  

Jullie zijn vrij om deze ochtend/evt. middag in te vullen naar eigen inzicht. U zou kunnen denken aan een picknick, een wandeling (langs jullie eigen woningen), met elkaar al van tevoren de dienst bekijken etc. 

In de week voor de startzondag krijgt u nadere informatie over waar u die dag terecht kan. We kijken uit naar een gezellige en gezegende ontmoeting in alle  wijken!  

 

Anneke: 06-18958088 

Esther: 06-13769842 

Jannie: 06-43526806 

 

nieuws
 • nieuws


 • nieuwsbrief nummer Startzondag
 • Startzondag 12 september – update
 • een kerk, wat is dat?

  Wat is een kerk eigenlijk?
  Wat geloven mensen daar?
  Vind de antwoorden hier!

  alpha-cursus

  Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
  Alpha, het raakt je hart!

  komende diensten

  Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

  in kerkelijke kringen

  Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
  Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

  Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

  De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

  Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
  Kruiskerk Arnhem

  Kruiskerk Arnhem