Schuldbelijdenis tegenover Joodse gemeenschap

Op zondag 15 november zal in veel kerken schuld worden beleden over nalatigheid van veel kerken jegens Joden in en rond de Tweede Wereldoorlog. Recent heeft de Kerkraad in het artikel ‘Uit de Kerkraad’ al aangekondigd dat wij ons hierbij willen aansluiten.

Dat doen we niet omdat er niet ook veel goeds te zeggen zou zijn over wat kerkmensen in de tweede wereldoorlog voor onze Joodse naasten hebben gedaan. Want die verhalen zijn er wel degelijk. Ze krijgen juist ook deze dagen veel aandacht. Maar we doen het wel omdat we – gevoed door informatie vanuit de landelijke kerk – inzien dat de kerk als geheel zich destijds krachtiger en zorgzamer had kunnen en moeten opstellen.

We begrijpen heel goed dat de meesten van ons weinig weten over dit onderwerp. Daarom vindt u hier informatie, waaronder een bijdrage door Ds. Rien Vrijhof, in tekst en film, waarin de film van harte wordt aanbevolen voor onze jongeren uit de gemeente:

Meer informatie en tekstuele bijdrage.

Filmpje met Ds. Rien Vrijhof, interessant voor jongeren!

Interview met Ds. Rien Vrijhof in De Wekker

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem