Startzondag – ‘Open up’

Inleiding

Wat is het leuk dat je dit bericht inziet. Het betekent dat de kans aanzienlijk is dat je op de startzondag een plekje gevonden hebt om aan te haken. Misschien ga je samen met anderen de dienst bekijken. Misschien ontmoet je na afloop wel de geloofsgenoten uit jouw wijkkring. Of misschien staat er voor jullie ergens in de middag een samenzijn gepland met de Kruiskerkers uit jouw wijk. Hoe het er voor jou ook uitziet: wat is het fijn dat dat we weer wat meer kunnen dan een jaar geleden. Wat zijn we onze hemelse Vader daar dankbaar voor! Heb het goed samen. En mocht je nou nog geen plekje gevonden hebben maar toch graag willen aanhaken, laat je het dan weten?

Jaarthema: ‘Open up’

Als jaarthema hebben we dit jaar gekozen voor ‘Open up’. Coca cola had in de zomer van 2020 de campagne ‘Open like never before’. Net toen de samenleving na een eerste lockdown openging, riep het bedrijf op meer open te staan dan ooit tevoren. Het bleek een goed getimede slogan.
Goed ‘timen’ – of een juist woord op de juiste tijd aanreiken – dat hopen wij met onze slogan ook te doen. Alhoewel we daar dan meteen maar bij zeggen dat we nu nog niet zomaar alles helder hebben. Open up heeft daar misschien ook wel mee maken. Het wordt dan een gebed in een tijd vol kansen en uitdagingen. En dan niet alleen ‘Heer laat de kerk (nog) weer meer open gaan’, maar ook ‘laat ons de weg zien; ontdek ons eraan wat u wilt gaan doen en hoe uw koninkrijk nu gestalte krijgt’. Ook pakt de aanmoediging in de slogan ons. Althans die horen wij er ook in. Open up. Het heeft ook te maken met open staan voor elkaar. Ook in samenzijn, zeker ook in (wijk)kringverband. Iets waar we dit jaar weer meer van hopen te genieten. En natuurlijk gaat het er ook om in je hart laten kijken.
Want dit houdt ons momenteel nogal bezig: zou God dat ook niet kunnen gebruiken om ons te laten ontdekken wat Hij van ons vraagt in deze tijd om te doen? Zou Hij dat niet kunnen gebruiken om ons te laten ontdekken waar we staan en waar we met elkaar naar toe zouden mogen? Waardoor we ook zelf in beweging komen misschien? Het zijn zomaar wat inleidende gedachten en vragen. In de dienst op de startzondag wordt er wel meer over gezegd.

Vragen bij de wijkkringontmoeting

Wij willen jullie aanmoedigen om de bijeenkomst op de startzondag vooral ruim de tijd te nemen om te delen en te ontmoeten. Ken je elkaar al voldoende? Zo nee, neem hier dan alle tijd voor die nodig is. Als je elkaar al wel kent is er vast ook reden om bij te praten. Hoe lang geleden was het dat je elkaar echt gesproken hebt? En als je dan toch aan het ontmoeten en delen bent: hoe voelt het om elkaar (weer) te zien? Welke verlangens roept dat op? Wat is er voor nodig om daar iets mee te doen?

Natuurlijk willen we je uitnodigen om ook verder met elkaar in gesprek te gaan. Deze vragen willen we ter stimulans aanreiken.

  1. Wat roept het jaarthema ‘Open up’ bij je wakker? Is er bv. een gedachte uit de preek of uit het stukje tekst hierboven die is blijven haken?
  2. Wat is jouw droom/verlangen voor de gemeente nu de wereld weer open gaat? Als het om deze droom/dit verlangen gaat: Wat is jouw eerste stap om deze droom uit te laten komen?

En dan hebben we nog een vraag voor de komende tijd. Wil je voor de gemeente en alles wat er gebeurt en nodig is danken en bidden? De gebedskant van het ‘Open up’ in praktijk brengen noemen we dat maar even gemakshalve. En zou je daar ook het (wijk)kringenwerk bij willen betrekken? Misschien kun je er tot besluit van je ontmoeting op de startzondag al mee beginnen …

We zien uit naar een nieuw seizoen en wensen jullie een mooie startzondag toe vol warme en waardevolle gesprekken en ontmoetingen.

Hartelijke groeten,

Marco en Taco

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem