Sterke verhalen

NGP Blog najaar 2017.
Driemaal per jaar vertelt een van de kerndocenten van de NGP over wetenswaardigheden vanuit de predikantenopleiding.

De Bijbel staat vol met sterke verhalen. Niet in die zin dat ze onwaarschijnlijk zijn, maar omdat Bijbelverhalen zo goed verteld worden dat ze nog altijd een enorme zeggingskracht hebben. Mensen worden erdoor aangesproken. Dat komt allereerst doordat God zelf ons in deze verhalen aanspreekt en zich daarin bekend maakt. Maar het heeft ook te maken met hoe deze verhalen worden verteld.

De studenten van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) hebben zich dit najaar verdiept in de verhalen over Elisa. Speciaal hebben ze daarbij gelet op de technieken die de verteller gebruikt om zijn verhaal pakkend over te brengen. Kenmerkend voor de vertelkunst in het Oude Testament is bijvoorbeeld dat ze graag gebruik maakt van dialogen om de hoofdpersonen tot leven te brengen. Bijbelverhalen kunnen opvallend kort zijn, maar de kracht ervan zit o.a. in de dialogen. Daarmee geeft de verteller ons het gevoel dat het verhaal zich voor onze ogen afspeelt.

Neem bijvoorbeeld het verhaal van de olie van de weduwe in 2 Koningen 4,1-7. Dit korte verhaal bestaat bijna helemaal uit dialogen. De meest opvallende is die in vers 6: ‘Toen de vaten vol waren, zei zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zei tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen.’ (NBG). De verteller had ook kort en goed kunnen zeggen: ‘De olie hield pas op met stromen toen alle vaten vol waren.’ Zakelijk komt dat op hetzelfde neer. Maar door dialoog te gebruiken vertraagt de verteller het verhaal bewust en maakt hij ons getuige van het wonder. Alsof wij er ondanks de gesloten deuren zelf bij staan.

Voor de studenten was het een ontdekkingstocht om Bijbelverhalen op deze manier te leren lezen en speciaal te letten op de dialoogteksten. Het belangrijkste dat de verteller wil overbrengen ligt daar vaak in besloten. Let er ook zelf maar eens op. Gebruik dan wel de NBG of HSV, want de NBV geeft directe rede soms indirect weer en dan ontgaat het je. Als lees-tip noem ik Shimon Bar-Efrat, De Bijbel vertelt. Literaire kunst in Oudtestamentische verhalen (Kampen: Kok, 2008) dat tweedehands of in het Engels nog wel verkrijgbaar is.

Maar je kunt natuurlijk ook een theologiestudie overwegen en je bij de NGP aanmelden. J  Er valt nog zoveel meer in de Bijbel te ontdekken en anderen mee te inspireren!

Prof. dr. Jaap Dekker

NGP docent bijbelvakken

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem