Taizé in Arnhem

40 Dagen bidden en verbinden: Taizégebeden in Arnhem!

De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen te bidden.
Hoe ziet die tijd er voor jullie uit? Misschien dit jaar wel heel bijzonder: samen met jongeren uit Taizé?!

Samen bidden met en voor jongeren

De Arnhemse kerken zullen samen optrekken in een project om te bidden voor de jongeren van Arnhem. Vier jongeren uit Taizé komen hen daarin ondersteunen door een tijdelijke Taizé-community in Arnhem te vormen en de avondgebeden te leiden. We zullen hen in deze periode welkom heten in de avondgebeden die rouleren over de diverse kerkgebouwen.

Jullie bidden toch ook mee?

Natuurlijk hopen we dat er vanuit de verschillende kerken in Arnhem veel mensen de avondgebeden zullen bezoeken, in de periode van 6 maart t/m 20 april, elke avond van 19:00-20:00 uur. Voor de locaties verwijzen we graag naar de website https://taizeinarnhem.wordpress.com/ en de posters die verspreid zijn door de stad.

Opdat zij één zijn…

We nodigen jullie van harte uit om de avondgebeden mee te maken. We hopen dat deze 40-dagen-tijd ons als kerken zal verbinden en we samen gehoor kunnen geven aan het verlangen van Jezus dat wij één zullen zijn. Verbonden in Hem en met elkaar – voor de jongeren van Arnhem!

Ook in de Kruiskerk!

De Kruiskerk is ook betrokken bij dit project. Van 29 maart t/m 2 april zullen de avondgebeden plaatsvinden in het Kruispunt. We hopen natuurlijk dat daar ook onze gemeenteleden zullen zijn en hun bijdrage willen leveren.
Daarvoor worden nog gezocht:

  • voor elke avond een kok die voor de 4 Taizé jongeren wil koken – zij eten in het Kerkhuis voorafgaand aan het avondgebed, om 18:00 uur
  • voor elke avond iemand die de Bijbellezingen wil doen (2 lezingen)
  • muzikanten (vocaal/instrumentaal) die Taizé liederen kunnen begeleiden

Opgeven bij mij kan via: jeugdwerker@kruiskerk-arnhem.nl.
Meld je zo snel mogelijk aan en graag zie ik velen van onze gemeente dan ook op één of meerdere avonden van ‘Taizé in Arnhem’
Namens de gezamenlijke kerken van Arnhem, het Stadsklooster, Youth for Christ en de Raad van Kerken,

Anita van Kranenburg-Abbring, jongeren- en gezinswerker

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem