Uit de zending

Herinneringen m.b.t. zending

Wij willen graag drie herinneringen met u delen.

 1. Project Aidswezen – zending in Zuid-Afrika

Misschien herinnert u zich nog iets van zondag 3 juni, zendingszondag… Ds. Reitsema heeft iets verteld en laten zien over onze NGK-zusterkerken in Zuid-Afrika en de projecten die we als gemeente ondersteunen: onderwijs, medische zorg en hulp aan aidswezen. Door HIV/aids hebben veel kinderen hun ouders verloren. Twee van de vijf kerken vangen samen 60-80 kinderen op in hun kerkgebouwen. Als deze kinderen uit school komen worden ze geholpen met het maken van hun huiswerk en krijgen ze een warme maaltijd. Na de activiteiten gaan de kinderen weer naar de opvangadressen. Vaak zijn dit ooms en tantes, soms ook de grootouders.Een van de twee kerken, de kerk van ds. Phungula van Ndaleni, die 20-25 kinderen 5 dagen per week opvangt, krijgt een beperkte bijdrage van de Zuid-Afrikaanse overheid. De andere, van ds. Sithole, in KwaMncane niet. Daar worden 40-60 kinderen 4 dagen per week opgevangen.

 1. Zendingswerk in Indonesië

Een herinnering waarvoor u diep moet graven, gaat over de kerk in het Mamasagebied op Sulawesi, Indonesië. In 2017 heeft ds. Hilbers ons in de zendingsdienst meegenomen in woord en beeld naar dit gebied aan de andere kant van de wereld. Hij vertelde ons dat de islam zich steeds meer verspreid op Sulawesi. Dat er maar één school per dorp is toegestaan en dat christelijke scholen daarom een zeer belangrijke sleutel zijn om kinderen en volwassenen te bereiken met het Evangelie. Als er een christelijke school staat, is er immers geen plaats meer voor een islamitische basisschool. Vanuit de onze gemeente worden o.a. de plaatselijke kerken ondersteund om bijvoorbeeld leerkrachten op te leiden en aan te stellen.

Ondertussen zijn er in de afgelopen maanden meerdere aardbevingen geweest, ook in het Mamasagebied, waardoor er vele doden en gewonden zijn gevallen. Er is nog veel chaos en er is nog steeds financiële hulp en gebed nodig. Ook naast onze jaarlijkse bijdragen… Meer informatie is hier te vinden: https://cgk.nl/ontreddering-op-sulawesi/.

 1. Jaarlijkse bijdrage

Velen van u dragen jaarlijks al dan niet in termijnen bij aan het zendingswerk. Deze bijdragen, samen met de collecteopbrengsten, maken het mogelijk financieel bij te dragen aan het werk in de zending in Zuid-Afrika en Indonesië. De kerken daar zijn zelfstandig, maar de leden van deze kerken zijn doorgaans weinig financieel krachtig om al het werk van hun kerk te kunnen dragen. Daarom ondersteunen we via de zending van de NGK en de CGK onze broeders en zusters daar.

We hebben nog onvoldoende ontvangen in 2018. Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt, zou u dit alsnog willen doen?
Ons banknummer is: NL96 INGB 0002 1083 33 t.n.v. Zendingscommissie

Mede namens onze verre broeders en zusters van harte dank.

Missionair Team – Zending

nieuws
 • nieuws


 • nieuwsbrief nummer 2018-23
 • Wegwijzerkampen
 • Uit de zending
 • een kerk, wat is dat?

  Wat is een kerk eigenlijk?
  Wat geloven mensen daar?
  Vind de antwoorden hier!

  alpha-cursus

  Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
  Alpha, het raakt je hart!

  komende diensten

  Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

  in kerkelijke kringen

  Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
  Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

  Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

  De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
  Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
  Kruiskerk Arnhem

  Kruiskerk Arnhem