Uitvoering ‘de Messiah’ 16 december 2017

Een ruime week voor Kerst wordt in Ede de ‘Messiah’ van GF Händel uitgevoerd door de COV Sursum Corda. Het koor wordt begeleid, met authentieke (barok) instrumenten, door het orkest Concerto Barocco.

De ‘Messiah’ bestaat uit drie delen:
1. De aankondiging van de komst en de geboorte van Jezus
2. Zijn kruisiging, opstanding en Hemelvaart.
3. De betekenis van dit alles voor ons als gelovigen
De teksten voor de Messiah zijn samengesteld door Charles Jennens en zijn rechtstreeks ontleend aan de Bijbel; afkomstig uit St. James-vertaling van 1611, te vergelijken met de Statenvertaling in ons land.

Namens 3 koorleden uit onze gemeente:
Jasper Vos, Agathe van de Vate en Jolanda van Nijen
Welkom op 16 december in de Oude Kerk in Ede!
(Voor meer info en kaarten: laat het één van ons weten!)

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem