Verslag Alpha

En de Geest stormde………………!

Het einde van Alpha 2021 nadert met rasse schreden en wat kunnen we terugkijken op een ongelooflijk bijzondere periode.  Negen kerken in Arnhem en Velp werkten de afgelopen periode samen om een prachtige alpha neer te zetten waarin de Wind vrij spel kreeg.  En wanneer Wind ruimte krijgt dan kan het er heftig aan toe gaan. Kerkmuren vielen om/ bomen van overtuiging werden geveld en heilige huisjes stortten in, maar het fundament bleef rotsvast staan. JEZUS. 

55 Deelnemers verdeeld over 4 teams maakten (Opnieuw) kennis met Jezus. Als team voelden we ons bevoorrecht dat we door God mochten worden ingezet om deze groep mensen naar Jezus te brengen. Het blijft enorm ontroerend om elk jaar weer te mogen zien hoe mensen hun hart aan Jezus geven. En dit jaar is dat massaal gebeurd. 

U dacht dat God altijd sprak in een zachte ruis? Nou wij kunnen u vertellen dat het stormde over huize Baak in Baak, tijdens het weekend van de H.G. Een heilige Storm.

Zowel deelnemers als team werden diep in hun hart geraakt door Gods aanwezigheid.  Later vertelde een deelnemer dat dit het mooiste weekend van haar leven was geweest. Maar het was best spannend. Want hoe pak je het aan? Ruim 80 mensen die elkaar veelal niet of nauwelijks kennen, bij elkaar in 1 huis zetten en verwachten dat ze in goede harmonie met elkaar gaan optrekken.  Daar is veel gebed voor nodig, kunnen wij u uit ervaring vertellen. 

Maar daar waar de Geest ruimte krijgt, ontstaat éénheid!  En geloof het of niet, maar al deze verschillende mensen bleken in staat te zijn om als één groep te kunnen functioneren en tegelijkertijd op persoonlijke wijze hun hart open te zetten voor Gods Geest. . Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit alleen kon ontstaan door de aanwezige Storm van Liefde die waaide over de Baak. 

Nu Alpha bijna voorbij is mogen de deelnemers op een andere manier verder gaan. Daarvoor zijn we al druk bezig. Op verschillende plekken in Arnhem worden vervolgkringen opgetuigd. Ook zijn er buddy’s die een poosje met een deelnemer op willen lopen. Er vindt door het bestuur van onze stichting overleg plaats met de diverse kerken over de  mogelijkheden die er zijn om mensen een veilige plek te geven binnen hun gemeente. 

Alpha gaat door. Deze Storm zal niet meer gaan liggen. We zien uit naar wat God nog meer gaat doen in Arnhem. Meerdere kerken zijn enthousiast om aan te haken, dus onze verwachting is groot. 

Bent u ook benieuwd naar wat de Heilige Storm in mensen kan bewerken? Of misschien wel in uzelf? 

Meldt u dan als deelnemer of teamlid aan bij Natascha de Goey. U bent van harte welkom in de Storm. 

Tot slot willen wij als team u hartelijk danken voor uw gebed, en de hulp die u ons zo overvloedig hebt aangeboden. 

Hartelijke groet,

Team Alpha Arnhem/Velp

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem