Week van gebed 17 t/m 24 januari 2021

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. In Arnhem willen we in de week van 17 t/m 24 januari 2021 hieraan van harte meedoen. Verspreid over 8 dagen zullen diverse kerken invulling geven aan momenten van gebed… en het is mogelijk om dit online te volgen!

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt landelijk voorbereid door MissieNederland en de Raad van Kerken, www.weekvangebed.nl.
In Arnhem nemen individuele kerken, aangesloten bij Raad van kerken of Hart voor Arnhem, de organisatie en verantwoordelijkheid voor het gebedsmoment op de eigen locatie. Onze Kruiskerk staat geagendeerd op 22 januari a.s. om 20.00 uur en is alleen online te volgen.
We zien uit naar weer een fijne Week van gebed! Zet u de data vast in de agenda’s?

Namens Raad van kerken & Hart voor Arnhem,
Hartelijke groet,
Johannes Kon & Wim Bos
info@weekvangebedarnhem.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem