Week van gebed

De week van 20 tot 27 januari is de jaarlijkse interkerkelijke gebedsweek. Gelovigen uit diverse kerken in Arnhem en regio doen weer mee. Het thema is deze keer ‘Recht voor ogen’.

Op zondag 20 januari wordt gestart met een stadsgebed in de dienst in de Eusebiuskerk. Op woensdag de 23e is er een avond in de Koepelkerk, met voorbeden voor de noden in stad & regio en dankzegging voor de bronnen die God ons geeft. Op donderdag de 24e worden een aantal wijken bezoeken bezocht. Tenslotte wordt op  op zaterdag 26 januari een aanbiddingsdienst georganiseerd in de Vluchtheuvel.

Opgave is niet nodig. Zie voor meer informatie: Programma Week van Gebed 2019.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem