geloofsbelijdenis

Wat geloven wij?
Wij geloven in God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, in Zijn Zoon, Jezus Christus, als redder van de wereld, en in de Heilige Geest, die ons leidt en ondersteunt. Wij streven naar een leven dicht bij God, in dienst van Hem, waarin we in liefde omzien naar elkaar.

Wie zijn wij?
De Kruiskerk is een gemeente van kringen. Naast de wekelijkse kerkdiensten komen we als gemeenteleden samen in kringen. Deze bestaan uit ongeveer twaalf leden. In de kringen staan de zogeheten 4 G’s centraal: gemeenschap, geloofsopbouw, gebed en getuigenis. Er is keus uit een keur aan kringen, georiënteerd op bijvoorbeeld leeftijd, interesse of regio.

Waar staan wij voor?
Wij zijn een gemeente voor mensen van nu, met vragen van deze tijd. In onze samenkomsten staat het eren van God centraal. We staan open voor iedereen die met ons het geloof wil meebeleven. Iedereen is van harte welkom. We zijn een gemeente met leden uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden. Ruim een derde deel van de 900 leden zijn kinderen en jongeren. Daar hebben we dan ook veel aandacht voor. De leiding van de gemeente is in handen van de kerkraad. Deze wordt ondersteund door diverse andere raden, clusters en commissies.

Meer weten over het christelijk geloof?
Onderstaande website geven op een toegankelijke manier uitleg over het christelijk geloof.

www.vragenovergeloven.nl
www.gelovenindekerk.nl
www.geloofengevoel.nl
www.gelovenendoen.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem