samenwerking GKV

Een brug tussen Kruiskerk en Koepelkerk
Elke kerk heeft een geschiedenis. Dat geldt ook voor de Kruiskerk. We heten wel Kruiskerk – naar ons kerkgebouw – maar eigenlijk bestaan we uit twee kerken die samen zijn gegaan: de Christelijke Gereformeerde Kerk van Arnhem en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Arnhem.

Die laatste kerk is zo’n vijftig jaar geleden ontstaan na een conflict in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), de kerk die in Arnhem vertegenwoordigd wordt door de Koepelkerk. Nu dat conflict al zo lang geleden is, zijn de Kruiskerk en de Koepelkerk langzaam weer naar elkaar toe gegroeid. Er is een brug gebouwd. In 2014 hebben beide kerken uitgesproken dat ze graag samen willen optrekken. Er zijn ook al gezamenlijke projecten. Het gemeentestichtingsproject Leven in Schuytgraaf  (tegenwoordig “Hemelsbreed”) is van beide kerken uitgegaan.

Ook in Malburgen werken beide kerken samen om dienstbaar te zijn aan de inwoners van de wijk. Zo worden ook op diaconaal gebied de handen ineen geslagen. Mede daardoor is de stichting Present ontstaan. En ook in het jeugdwerk groeien de contacten. In de zomerperiode van 2014 hebben we voor het eerst gezamenlijke avonddiensten gehouden. Inmiddels hebben we ‘s middags samen dienst met de Koepelkerk.

Beide kerken zijn over de brug naar elkaar toe gekomen. Beide kerken hebben het verlangen de naam van de Heer Jezus Christus te dienen in de stad en de omgeving van Arnhem.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem