Zondag voor de vervolgde kerk en Nacht van gebed

Op zondag 16 juni is het de zondag voor de vervolgde kerk. Deze zondag hopen we in onze kerk dan een dienst te houden die in het teken staat van de vervolgde kerk. Een spreker van Open Doors vertelt over landen waar christenen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof. Het thema van deze zondag is: “Een in Hem”

De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel omlijst door verhalen van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen brengt de spreker een indrukwekkende boodschap over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt Bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n zestig landen, zelfs in de meest gesloten landen.  Meer informatie: www.opendoors.nl.

Net als vorig jaar hopen we een lied van Marcel en Lydia Zimmer te zingen, de Open Doors gebedsgroep zal de voorbeden doen, er zijn magazines om mee te nemen, een kinderkrant  of poster voor de kinderen en een boekentafel.

Nacht van gebed

In de week volgend op deze zondag vindt in de avond en nacht van 21 op 22 juni (vrijdag op zaterdag) de jaarlijkse Nacht van gebed plaats. Wanneer u overweegt om mee te doen (leden van de Open Doors gebedsgroep doen ook mee), neemt u dan contact op met de fam. Fennema voor nadere informatie. Hun tel. nummer is: 026-44 344 82 of 06-29743289 (Auke).

Namens de Open Doors gebedsgroep,

Greet Warmels

 

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem